Fang zheng Su Xin Shi Liu Kai Font- Simplified Chinese

Font Chinese name : Fang zheng Su Xin Shi Liu Kai Font- Simplified Chinese
Chinese Font Pinyin name : Fanɡ Zhenɡ Su Xin Shi Liu Kai Jian Ti

Font sample :

Fang zheng Su Xin Shi Liu Kai Font- Simplified Chinese

Simplified Chinese : support
Traditional Chinese : Don’t support

Download Link:

Flie Hash: c7f9ec9e046e3439769fe222d524a654
Flie Date: June 19, 2013
File Size: 2.5 MiB
Flie Hits: 1,163

**Click Here To Download**