Fang zheng Jing Lei bold Font- Simplified Chinese

Font Chinese name :Fang zheng Jing Lei bold Font- Simplified Chinese
Chinese Font Pinyin name : Fanɡ Zhenɡ Jing Lei Jian Ti Jia Cu Ban

Font sample :

Fang zheng Jing Lei bold Font- Simplified Chinese

Simplified Chinese : support
Traditional Chinese : Don’t support

Download Link:

Flie Hash: c38825cfdd61b8a450df979c4dba7470
Flie Date: October 29, 2013
File Size: 2.3 MiB
Flie Hits: 1,067

**Click Here To Download**