Jin Mei Xiao tian tian Yuan ti Font-Traditional Chinese

Font Chinese name :金梅小甜甜圓體字

Font sample :

Jin Mei Xiao tian tian Yuan ti Font-Traditional Chinese

Simplified Chinese : Don’t support
Traditional Chinese : support

Download Link:

Flie Hash: 937d72edfeb3e21a3f1b2d6934d68bd4
Flie Date: February 4, 2013
File Size: 3.1 MiB
Flie Hits: 189

**Click Here To Download**