Han yi Xi yuan Font-Traditional Chinese

Han yi Xi yuan Font-Traditional Chinese

Font Chinese name :汉仪细圆繁

Font sample :

Han yi Xi yuan Font-Traditional Chinese

Simplified Chinese : Don’t support
Traditional Chinese : support

Download Link:

Flie Hash: 1654936b720526cfa6365e5efcfc0cf0
Flie Date: September 17, 2012
File Size: 2.9 MiB
Flie Hits: 290

**Click Here To Download**