Fang zheng Ying bi Xing shu Font-Traditional Chinese

Font Chinese name :方正硬笔行书繁体

Font sample :

Fang zheng Ying bi Xing shu Font-Traditional Chinese

Simplified Chinese : Don’t support
Traditional Chinese : support

Download Link:

Flie Hash: 6b200e49a4e3824bedc4cd0f73e6ae39
Flie Date: March 14, 2013
File Size: 3.0 MiB
Flie Hits: 1,862

**Click Here To Download**