Bluebird(Hua Guang) Wei calligraphy copybook Chinese Font – Simplified Chinese Fonts

Font Chinese name :      Bluebird(Hua Guang) Wei calligraphy copybook Chinese Font – Simplified Chinese Fonts

Chinese Font Pinyin name :    Qing Niao Hua Guang Jian Wei Ti

Chinese character name :    青鸟华光简魏体

Font sample :

Bluebird(Hua Guang) Wei calligraphy copybook Chinese Font – Simplified Chinese Fonts

Simplified Chinese :    Support

Traditional Chinese :    Don’t Support

Font Format: .ttf

Description:

Download Link:

  • Flie Date: 01.08.2017
    File Size: ERROR
    File Name: Bluebird(Hua Guang) Wei calligraphy copybook Chinese Font – Simplified Chinese Fonts
    Flie Hits: 2249 click

    **Click Here To Download**