Bai zhou Gu yin ti Jiao han Font-Traditional Chinese

Font Chinese name :白舟古印体教汉字体

Font sample :

Bai zhou Gu yin ti Jiao han Font-Traditional Chinese

Simplified Chinese : Don’t support
Traditional Chinese : support

Download Link:

Flie Hash: f42eacb8895b6c8c35fd61a535b14d19
Flie Date: December 23, 2012
File Size: 665.0 KiB
Flie Hits: 218

**Click Here To Download**