yu shi xing shu chinese font

yu shi xing shu chinese font

Font Chinese name :鱼石行书字体

Font sample :

dsaeeeeee yu shi xing shu chinese font Traditional Chinese Font

Simplified Chinese :   Don’t support
Traditional Chinese :    support

Download Link:

Flie Hash: aad86f21a9cee636f5a0d20aff5c9ee5
Flie Date: April 20, 2012
File Size: 2.2 MiB
Flie Hits: 403
**Click Here To Download**