Wang Zheng liang Ying bi Kai shu ti Font-Simplified Chinese

Font Chinese name :王正良硬笔楷书字体

Font sample :

Wang Zheng liang Ying bi Kai shu ti Font-Simplified Chinese

Simplified Chinese : support
Traditional Chinese : Don’t support

Download Link:

Flie Hash: 63ff19f54eec2d42437c5c0aa355462b
Flie Date: December 27, 2012
File Size: 9.9 MiB
Flie Hits: 158

**Click Here To Download**