Super cute bubble China Font-Simplified Chinese

Font Chinese name :      5654646 Super cute bubble China Font Simplified Chinese Simplified Chinese Font Kids Chinese Font Cute Chinese Font

Chinese Font Pinyin name :   Yuan Mai Zi He Mai Zi Chang Zai Yi Chu

Font sample :

882143652 Super cute bubble China Font Simplified Chinese Simplified Chinese Font Kids Chinese Font Cute Chinese Font

Simplified Chinese : Support
Traditional Chinese : Don’t support

Download Link:

Flie Hash: d44ea692ec6a7526e3ba9af54f43b1f2
Flie Date: October 3, 2014
File Size: 6.8 MiB
Flie Hits: 798
**Click Here To Download**