Sharp Medium thickness GBK Font-Simplified Chinese

Font Chinese name :    Sharp Medium thickness GBK Font-Simplified Chinese

Chinese Font Pinyin name :    Rui Zi Yun Zi Ku Zhong Deng Xian Ti GBK

Font sample :

Sharp Medium thickness GBK Font-Simplified Chinese

Simplified Chinese :    Support

Traditional Chinese :    Don’t  Support

Description:

Sharp Medium thickness GBK the Font is a Font used in graphic design.

Download Link:

Flie Hash: 062e5ed6094cf8b2059ea320975b2e36
Flie Date: May 12, 2015
File Size: 1.7 MiB
Flie Hits: 931

**Click Here To Download**