Richwin Xing kai jian Fan Font

Richwin Xing kai jian Fan Font

Font Chinese name : 36457 Richwin Xing kai jian Fan Font Simplified Chinese Font
Chinese Font Pinyin name : si tong li fang xing kai ti jian

Font sample :

Richwin Xing kai jian Fan Font Richwin Xing kai jian Fan Font Simplified Chinese Font
Simplified Chinese : support
Traditional Chinese : Don’t¬†support

Download Link:

Flie Hash: 928067dab52f9a9cc1b45b83ed98cca1
Flie Date: January 17, 2012
File Size: 2.0 MiB
Flie Hits: 1,085
**Click Here To Download**