Qing niao beauty bold figure Font-Simplified Chinese

Font Chinese name : 555 Qing niao beauty bold figure Font Simplified Chinese Simplified Chinese Font Elegant Chinese Font

Chinese Font Pinyin name : Qing Niao Hua Guang Jian Mei Hei

Font sample :

666 Qing niao beauty bold figure Font Simplified Chinese Simplified Chinese Font Elegant Chinese Font

Simplified Chinese : Support

Traditional Chinese : Don’t  Support

Download Link:

Flie Hash: fbd56e72bd99202ea2dfcf07e8234072
Flie Date: April 3, 2014
File Size: 1.4 MiB
Flie Hits: 818
**Click Here To Download**