HanDan Education Edition Regular Script Chinese Font-Simplified Chinese Fonts

Font Chinese name :     HanDan Education Edition Regular Script Chinese Font-Simplified Chinese Fonts

Chinese character name :    字体管家乔乔体

Chinese Font Pinyin name :    Zi Ti Guan Jia Qiao Qiao Ti

Font sample :

HanDan Education Edition Regular Script Chinese Font-Simplified Chinese Fonts

Simplified Chinese :   Support

Traditional Chinese :   Don’t Support

Font Format:    .ttf

Description:

Download Link:

  • Flie Date: 16.07.2017
    File Size: ERROR
    File Name: HanDan Education Edition Regular Script Chinese Font-Simplified Chinese Fonts
    Flie Hits: 1867 click

    **Click Here To Download**