Circumference(Fang Yuan) New China Chinese Font-Traditional Chinese Fonts

Font Chinese name :      chinesefontdesign.com 2017 03 12 15 39 46 Circumference(Fang Yuan) New China Chinese Font Traditional Chinese Fonts Traditional Chinese Font Elegant Chinese Font

Chinese character name :       方圆新华综

Chinese Font Pinyin name :       Fang Yuan Xin Hua Zong

Font sample :

chinesefontdesign.com 2017 03 12 15 40 50 Circumference(Fang Yuan) New China Chinese Font Traditional Chinese Fonts Traditional Chinese Font Elegant Chinese Font

Simplified Chinese :   Don’t  Support

Traditional Chinese :   Support

Font Format:    .ttf

Description:

Download Link:

  • Flie Date: 12.03.2017
    File Size: ERROR
    File Name: Circumference(Fang Yuan) New China Chinese Font-Traditional Chinese Fonts
    Flie Hits: 3072 click
    **Click Here To Download**