Art pattern boldface Font-Simplified Chinese

Font Chinese name :  Art pattern boldface Font-Simplified Chinese

Chinese Font Pinyin name : [Jiu Jiu Bu] Fang Zheng Zhen Zhun Hui

Font sample :

Art pattern boldface Font-Simplified Chinese

Simplified Chinese : Support

Traditional Chinese : Don’t  Support

Download Link:

Flie Hash: 913c8cb869350a979a5bd081cda07868
Flie Date: July 9, 2014
File Size: 5.4 MiB
Flie Hits: 351

**Click Here To Download**